Jímky, plastové nádrže, technické nádoby

Jímky, plastové nádrže, technické nádoby

Popis

Plastová jímka je vyrobena jako vodotěsná ,svařovaná z kvalitního válcovaného polypropylenu - kopolymeru. Tloušťka materiálu se pohybuje od 5 do 15 mm. Může být vyrobena i jako otevřená (bez stropu) nebo s plastovým odnímatelným víkem (i s těsněním) při použití uvnitř objektu. V provedení jako volně stojící na podlaze je možno nádrž doplnit přepážkami, osadit šroubovými, lepenými (PP) i přírubovými připojeními, kulovými ventily, různým uchycením apod. dle požadavku zákazníka.

Použití

Plastové nádrže se používají pouze tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.

Výhody

Technické informace

Plastová jímka je opatřena po obvodu svislými a na stropě vodorovnými výztuhami (100 mm) – tzn. že například plastová jímka o rozměrech 2000 x 1500 x 2000 mm má hrubý rozměr 2200x1700x2000 mm + výška vstupního komínku 300 mm.

Řez technickou nádrží - jímka

Řez technickou nádrží - jímka

Nejmodernější technologie

Po více jak 15ti letých zkušenostech v oboru disponujeme nejmodernějšími technologiemi výroby – Extrudérové sváření LEISTER, automatická 4m CNC polyfuzní svářečka.

Navštivte fotogalerii »

Poptávka »

Ceník »