Jímky samonosné Nautilus - Jímky, septiky a vodoměrné šachty

Jímky samonosné Nautilus

Plastové jímky samonosné

Plastové jímky samonosné se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.

Samonosné plastové jímky jsou celoplastové ze 100% PP. Tloušťka materiálu se pohybuje od 8 do 15 mm. Konstrukce je uzavřená s vnitřním vyztužením, popř. může být opatřena technologickými přepážkami, přírubami pro napojení potrubí, plastovým žebříkem, stupni. Strop nádrže je neprodyšný a zpravidla má rovný podhled.

Technické informace - samonosné plastové jímky

Plastová jímka samonosná je vždy opatřena po obvodu svislými a na stropě vodorovnými výztuhami (100 mm) – tzn. že například samonosná plastová jímka o rozměrech 2000 x 1500 x 2000 mm má hrubý rozměr 2200x1700x2000 mm + výška vstupního komínku 300 mm. Může být vyrobena i jako otevřená (bez stropu) nebo s plastovým odnímatelným víkem (i s těsněním) při použití uvnitř objektu. V provedení jako volně stojící na podlaze je možno nádrž doplnit přepážkami, osadit šroubovými, lepenými (PP) i přírubovými připojeními, kulovými ventily, různým uchycením apod. dle požadavku objednatele.

Leták v PDF »

Ceník Nautilus »

Jímky samonosné Nautilus Jímky samonosné Nautilus Jímky samonosné Nautilus