Jímky, septiky a vodoměrné šachty

Jímky, septiky a vodoměrné šachty

Jímky

Plastová jímka je vyrobena jako vodotěsná ,svařovaná z kvalitního válcovaného polypropylenu - kopolymeru. Tloušťka materiálu se pohybuje od 5 do 15 mm. Může být vyrobena i jako otevřená (bez stropu) nebo s plastovým odnímatelným víkem (i s těsněním) při použití uvnitř objektu. V provedení jako volně stojící na podlaze je možno nádrž doplnit přepážkami, osadit šroubovými, lepenými (PP) i přírubovými připojeními, kulovými ventily, různým uchycením apod. dle požadavku zákazníka.

Septiky

Plastové septiky je vyroben jako vodotěsný ,svařovaný z kvalitního válcovaného polypropylenu - kopolymeru. Tloušťka materiálu se pohybuje od 5 do 15 mm. Může být vyroben jako otevřený (bez stropu) nebo s plastovým odnímatelným víkem (i s těsněním) při použití uvnitř objektu. V provedení jako volně stojící na podlaze je možno septik doplnit přepážkami, osadit šroubovými, lepenými (PP) i přírubovými připojeními, kulovými ventily, různým uchycením apod. dle požadavku zákazníka.

Vodoměrné šachty

Vodoměrná plastová šachta je vyrobena jako vodotěsná, svařovaná z kvalitního válcovaného polypropylenu - kopolymeru. Tloušťka materiálu se pohybuje od 5 do 15 mm. Přístup na dno šachty je po vestavěných plastových schůdkách. Šachta může mít kruhové nebo hranaté v provedení na obetonování i jako samonosná.