Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod

Čistírna odpadních vod

Základní popis čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod tvoří celoplastový reaktor s vnitřní technologickou vestavbou. Čistící efekt je založený na využití technologie nízkozátěžové aktivace s aerobní stabilizací kalu. ČOV AT je zakrytá odnímatelným PP krytem. V ČOV AT je použitý léty prověřený systém čištění odpadních vod chráněný užitkovým vzorem č. 2750 doplněným unikátním řešením akumulace nárazově přitékajících vod (patentem podaným pod číslem přihlášky PP 5071-2005), čímž je zajištěna velmi vysoká kvalita vyčištěné vody. Dodávka ČOV typu AT se uskutečňuje na základě závazné objednávky, přičemž platební a dodací podmínky jsou předmětem vzájemné dohody mezi objednavatelem a dodavatelem.

Čistící proces

Čistírna odpadních vod

Čistící proces se skládá s celé řady technologických postupů. Odpadní voda natéká do neprovzdušňovaného prostoru, kde dochází k biologickému odbourávání dusíku a jsou vytvořené podmínky na částečné biologické odbourávání fosforu. V této části dochází i k mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod a k rozkladu tuhého znečištění.

Dále odpadová voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného prostoru s nízkozátěžovou aktivací, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do provzdušňovacího systému dodává membránový kompresor nebo dmychadlo s bočním kanálkem (vysokotlaký ventilátor), které jsou umístěné mimo biologický reaktor. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinkové aerační elementy.

Další stupeň čištění je separace, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu, přičemž vyčištěná voda se vypouští do toku, do vsaku anebo se recykluje, a odstředěný aktivovaný kal se vrací do systému přečerpáváním ze dna dosazovacího prostoru do neprovzdušňovaného resp. provzdušňovaného prostoru.

Čistírny odpadních vod AT 6 až AT 250

Biologické čistírny odpadních vod typu AT jsou určené na čištění odpadních vod ze zdrojů znečištění do 250 ekvivalentních obyvatel. Ve smyslu zákona č. 22/1998 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb., paragraf 13 b, vznikl oprávněný návrh uvést na trh ČR náš stavební výrobek, čistírny odpadních vod typu AT, protože byl vyrobený a uvedený na trh v členském státě Evropské unie.

ČOV - samonosné čistírny odpadních vod AT 6 až AT 30

Čistírny odpadních vod tvoří celoplastový reaktor s vnitřní technologickou vestavbou. Čistící efekt je založený na využití technologie nízkozátěžové aktivace s aerobní stabilizací kalu. ČOV AT je zakrytá odnímatelným PP krytem. V ČOV AT je použitý léty prověřený systém čištění odpadních vod chráněný užitkovým vzorem č. 2750 doplněným unikátním řešením akumulace nárazově přitékajících vod (patentem podaným pod číslem přihlášky PP 5071-2005), čímž je zajištěna velmi vysoká kvalita vyčištěné vody. Dodávka ČOV typu AT se uskutečňuje na základě závazné objednávky, přičemž platební a dodací podmínky jsou předmětem vzájemné dohody mezi objednavatelem a dodavatelem.

Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod

Navštivte fotogalerii ČOV »

Poptávka »

Ceník »